Начало Начало

Градът и неговите символи или пространства на ежедневното чудо

Градът В традиционната представата на човека за град се откроява ясно образа на общността на фона на архитектурния силует на селище с катедрален храм, сгради, улици, човешки поток, ритъм, определен от стрелките на градския часовник. Тази първична представа главоломно се променя на фона на една цивилизация обезсилваща образа на града преди всичко като общност, (Виж образът на града у Т.С.Елиът "Хорали от Скалата"), изместван от една не-човешка представа за градът "Метрополис"(Ф. Ланг), механичният град подтискащ човешкото присъствие със своята машинна безликост.

Разбира се, това е само образ. Но симптомите са на лице и авторите реагират с адекватно човешка визия: Присъствието, човешкото измерение на един град, ценността на живота далеч от актуалност и време. Градът не ни вълнува сам по себе си. Но именно животът на обитаемите пространства, задни дворове, улици, домове, църкви - пространства на ежедневното чудо, възможно за съзерцаване, възприемане с човечното око на фотографията.

Интересът към града като среда, общност на личности, движещи се в ясни и не дотам ясни посоки формира конкретния интерес към образа на човека, човешкото присъствие и опасността от неговата липса, липсата на човечност в потока от движещите се тела, оцеляващи или търсещи упование сред себеподобните си. Опасността от изгубването на личността сред масата от индивиди. Не става дума за самуващия, стоящия на страна човек, а този който живее заедно с другите. Търсещ общението им, а не тяхното отстраняване, отдалечаване.

Моята болка от тази опасност, обезличаването на самата ценност човечност, ми спомня вечен въпрос от любима книга: Къде е Човекът?

В една друга Книга и един друг Град, Пилат ще рече: - Ecce Номо!(Ето Човекът!), посочвайки на събралия се народ Синът Човеческий, Христос.

Но днес градът и човекът са други и авторите интерпретират тяхното присъствие в актуалността на собствената си поставеност в рамките на града. Пътят от окото, което вижда действителността, до образите на хартия, процесът на създаване на един синтез между съзерцаваната реалност на града и гледната точка на човешкото.

Изложбата "Градът и неговите символи или пространства на ежедневното чудо" от 16 до 31 май в галерия Солерс.

Можете да разгледате и самите фотографии тук.