Начало Начало

Красивото е равно на добро

Красивото е равно на добро

Август 2001 година. Търсенията в областта на фотографската визия вече носят определено съдържание. Втората изложба успява истински да обедини смислово визията с текстовете вдъхновяващи авторите и експонирани заедно с изображенията. Става ясно че групата има определена привързаност към заедността на словото и образа. Ясно присъствие на черно-белите копия, поезия и философия на светлина и сянка.

Образите имат своето нравствено присъствие, те биват лоши или добри в своето послание, независимо от виртуозното перчене с материя... "Красивото е равно на добро" ще каже Василий Кандински с присъщата на гения лаконичност, преди около век... Морално отговорен е създателят на образи, художникът - извисяващ се в акта на творенето, умението на свободната воля да именува, да се уподобява на своя Създател.

Божественото битие на Красивото, присъствието му около нас ни прави отговорни... отговорни в съзерцанието души, отговорни в споделянето на красотата.

Ето тук и самите снимки.